W październiku w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie odbywała się realizacja projektu wymiany młodzieży pt: ”Polska i Ukraina – wspólna historia”, który jest finansowany przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży.

Więcej