Menu

 Kolejny raz prawie półtorej setki rekonstruktorów historycznych wieku XIII. z 20 grup z całego kraju przybyło na nasze bagno pod Wieżycą. Po piątkowym montażu ogromnego obozowiska przyszedł czas na dwa dni turniejowe. W pierwszym odbyły się pojedynki ciężkozbrojnych 1vs1, walki grupowe i indywidualne lekko zbrojnych oraz bieg dam. W...

Więcej

 W tym roku kolejny raz ustanowiliśmy nowy rekord aktywności  Pocztu Bagiennych z Wieżycy. Podliczając wszystkie imprezy które organizowaliśmy, współorganizowaliśmy i te na których byliśmy gośćmi – otrzymaliśmy wynik 29 J.

Więcej

  W ramach realizacji projektu FIO 2016 Małopolska Lokalnie pt. „Obudźmy w sobie ducha św. Franciszka z Asyżu” uczniowie SP w Oleśnie zostali zaproszeni na nieodpłatną prelekcje historyczną. Zgodnie z założeniami projektu dotyczyła ona czasów, w których żył św. Franciszek, a więc wieku XIII.

Więcej

   Zgodnie z zapowiedzią,  po zimowym przemarszu w krakowskim Lasku Wolskim nadszedł czas na pierwszą w tym sezonie imprezę pod Wieżycą we wsi Oleśnica. Tym razem Poczet Bagiennych wraz z Sojuszem Grodów Pogranicza skupiającym wczesnośredniowiecznych wojów z okolicznych drużyn, zaprosił na swoje włości wszystkich chętnych rekonstruktorów historycznych odtwarzających wieki...

Więcej

Tym razem w ramach projektu FIO „Forum Kobiet Aktywnych Powiatu Dąbrowskiego” napisanego przez p. sołtys wsi Oleśnica Martę Kądzielawską kolejnych 40 uczniów szkoły podstawowej z Olesna ma możliwość korzystania z bezpłatnych zajęć z zakresu edukacji historycznej. Projekt zatytułowany jest „Poznaj Grododzierżcę swego – 730 rocznica objęcia kasztelanii wiślickiej przez...

Więcej

W sobotę na terenie Malborskiej Twierdzy w budynku zwanym Karwan odbyła się druga edycja Wiecu Pomorskiego. Mimo regionalnej nazwy przyciągnęła ona wystawców z całej Polski i spoza granic kraju. Ta ciekawa cykliczna inicjatywa wywodzi się ze środowiska pomorskich rekonstruktorów historycznych, zaś głównym pomysłodawcą jest Szymon Klein. Wiec ma charakter...

Więcej