5 stycznia 2018 r. Prezes Fundacji „Kromka Chleba” Anna Czech uhonorowała już po raz trzeci Centrum Wolontariatu „Empatia” obrazem „Okruch wdzięczności”. Jest to najwyższe wyróżnienie przyznawane za duże wsparcie finansowe na rzecz budowy tarnowskiego Hospicjum „Via Spei”.

Więcej