Uroczystość z okazji Święta Niepodległości w Zespole Szkół Ekonomiczno – Ogrodniczych w Tarnowie, był okazją do zaprezentowania poetyckiej wizji teatralnej przygotowanej przez uczniów.

Więcej