Andrzej Cetera przegrał walkę z nowotworem. Miał 63 lata. Z wykształcenia i z zawodu był archeologiem, choć sporą część swojego życia spędził jako urzędnik, wojewódzki konserwator zabytków w Tarnowie. Andrzej Cetera był w Tarnowie wojewódzkim konserwatorem zabytków i to już potem nie tych archeologicznych, ale po prostu zabytków. Urzędował w...

Więcej