Stacje monitoringu powietrza w Tarnowie odnotowały dziś rano znaczne przekroczenie dopuszczalnych stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu.

Więcej