Menu

W ubiegłym tygodniu, 9 listopada, ruszyła Akcja Zima. Miasto uruchomiło całodobowe dyżury dyspozytorów, do których można zgłaszać interwencje. Dla najbardziej potrzebujących rodzin zakupiono opał, dla osób bezdomnych przygotowano miejsca w różnego rodzaju placówkach. Podpisano również umowy z firmami, które mają zająć się utrzymaniem dróg w sezonie zimowym.

Więcej