Menu

Radni jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi Marianowi Zalewskiemu z tytułu wykonania budżetu za rok 2014. Głosowanie poprzedziło odczytanie pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Odczytany został również  wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy,  która badała sprawozdanie pod względem legalności działań Organu Wykonawczego Gminy /wójta/ z zakresu realizacji uchwały budżetowej, gospodarności...

Więcej