Menu

Większość Polaków nie sprawdza swojego stanu zdrowia regularnie – to fakt potwierdzony licznymi statystykami późnej wykrywalności chorób. Główną przyczyną rzadkich wizyt u lekarza jest ograniczony dostęp do specjalistycznych badań i długie terminy oczekiwania na wizyty. Mając świadomość braku wczesnej diagnostyki, regularnych badań i samokontroli wydawca magazynu poradnikowego „dbam o...

Więcej