Menu

Wieniec z najmniejszego sołectwa w gminie Radłów znalazł się wśród szesnastu najpiękniejszych wieńców w Polsce i reprezentował region Małopolski na uroczystych Dożynkach Prezydenckich w Spale. Grupie wieńcowej towarzyszyli: burmistrz Zbigniew Mączka i sołtys Brzeźnicy Józef Sikoń.

Więcej