Menu

OHP w Tarnowie, zorganizowały Konferencję  „Dopalacze: profilaktyka, interwencja, działanie”która jest skierowana do przedstawicieli władz lokalnych, przedstawicieli podmiotów leczniczych, władz oświatowych, kadry pedagogicznej, pracowników OPS, PCPR, Policji, kuratorów i osób pracujących z młodzieżą.

Więcej