W Armii Krajowej miał pseudonim „Dąb”. Po wojnie osiem lat spędził w więzieniach i przepracował w kopalni za przynależność do WiN-u.

Więcej