Bogdan Stasz, wójt gminy Gromnik m.in. o planach rozwoju gminy i przekształceniach szkół.

Więcej