Menu

TUCHÓW. W ostatnim tygodniu stycznia wręczane są w Tuchowie honorowe wyróżnienia „Melaniusza”. Wyróżnienie w formie statuetki i stosownego dyplomu otrzymują osoby, które szczególnie zasłużyły się miastu i gminie, nie tylko w roku poprzedzającym przyznanie statuetki, ale pracowały na to wyróżnienie przez całe lata. Wyróżnienie zostało ustanowione Uchwałą Rady Miejskiej...

Więcej

Paweł Augustyn odebrał medal od zarządu Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów podczas spotkania opłatkowego MSS w Wierzchosławicach. Czy dziś mieszkańcy Tarnowa i regionu pamiętają, że to od Pawła Augustyna zaczęły się rolnicze ubezpieczenia wzajemne? Rozpoczął ich budowanie ponad 22 lata temu. Rozmowa z Augustynem w tygodniku miasto i ludzie.

Więcej

Piękny czas Bożego Narodzenia powoli dobiega końca, dlatego Gminne Centrum Kultury w Żabnie wykorzystało ostatnią niedzielę stycznia, aby jeszcze raz wspólnie zaśpiewać kolędy. Okazją do tego był koncert zespołu Allegro Tarnów.

Więcej

Mieszkańcy gminy Żabno skorzystali z oferty spędzenia czwartkowego popołudnia z jasełkami i kolędą. Widowisko muzyczno – artystyczne przygotowali dla nich członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ilkowice oraz nauczyciele, rodzice i uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Ilkowicach.

Więcej

Spotkanie opłatkowe sołtysów z całej Małopolski odbyło się w Wierzchosławicach. Wspólny opłatek Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów poprzedziła msza święta odprawiona w miejscowym kościele, którą koncelebrował biskup Stanisław Salaterski. Po mszy wszyscy udali się do Centrum Kultury Wsi Polskiej, gdzie był czas na występy artystyczne, składanie sobie życzeń i ciepły posiłek....

Więcej

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Skrzyszów pod patronem Wójta Gminy Skrzyszów, przy współpracy innych gminnych stowarzyszeń, instytucji i jednostek organizuje od 7 lat Koncerty Charytatywne, z których dochód przeznaczany jest całkowicie na pomoc dla chorych i potrzebujących mieszkańców gminy. Do tej pory wśród zaproszonych...

Więcej

14 stycznia mury wojnickiej kolegiaty rozbrzmiały pięknym śpiewem i muzyką. O godzinie 16 odbył się tradycyjny dla Wojnicza Koncert Noworoczny, który jest jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnym w gminie.

Więcej

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda będzie uczestniczył w Ogólnopolskich Obchodach 144. rocznicy Urodzin Wincentego Witosa, które odbędą się w najbliższą niedzielę (21 stycznia) w podtarnowskich Wierzchosławicach. Organizatorem wydarzenia jest NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w partnerstwie z Powiatem Tarnowskim.

Więcej