Menu

Ocena zadowolenia z opieki, kontakt z dzieckiem po narodzinach i warunki w szpitalu. To obszary najlepiej ocenione przez pacjentki Centrum Zdrowia Tuchów podczas kolejnego badania ankietowego, przeprowadzonego przez fundację Rodzić Po Ludzku. Z odpowiedzi pań wynika, że poprawić można obszary pomocy w opiece nad dzieckiem, realizacji planu porodu i...

Więcej

Najpierw pod Grobem Nieznanego Żołnierza a potem pod nowym pomnikiem Józefa Piłsudskiego odbyły się tegoroczne uroczystości 11 Listopada w Tarnowie. Wzięła w nich udział m.in. delegacja Konfederacji Wolność i Niepodległość z Czesławem Kwaśniakem na czele. W skład delegacji weszli przedstawiciele wszystkich czterech ugrupowań tworzących Konfederację (Wolność, ZChR, Korona i Ruch...

Więcej

Wieczór wspomnień o tarnowskiej artystce plastyczce Joannie Srebro-Drobieckiej. Zmarłą w 2006 r. tarnowiankę wspominali jej przyjaciele i znajomi. Wśród opowiadających o tej niezwykłej postaci byli m.in. Antoni Sypek, Zbigniew Mirosławski i Jacek Janicki. Spotkanie poprowadziła dyrektor BWA Ewa Łączyńska-Widz. W sali BWA na dworcu PKP w Tarnowie dobiegła właśnie...

Więcej

Andrzej Cetera przegrał walkę z nowotworem. Miał 63 lata. Z wykształcenia i z zawodu był archeologiem, choć sporą część swojego życia spędził jako urzędnik, wojewódzki konserwator zabytków w Tarnowie. Andrzej Cetera był w Tarnowie wojewódzkim konserwatorem zabytków i to już potem nie tych archeologicznych, ale po prostu zabytków. Urzędował w...

Więcej

Panie w ciąży i kobiety po porodzie wybierające porodówkę nowej generacji Centrum Zdrowia Tuchów mogą czuć się wyróżnione. Spółka jako pierwsza w Małopolsce podpisała  umowę na udział w pilotażu „diety mamy”. Oznacza to, że pacjentki otrzymają więcej posiłków i będą one specjalnie przygotowane, by zaspokoić ich potrzeby. Menu serwowane...

Więcej