Menu

Nadal sprzedający na Burku i Placu Łaziennym nie mają szans na pracę w cywilizowanych warunkach.  Zadaszone stoiska to jednak nie wszystko, brakuje najbardziej podstawowej kwestii, która wydawać się może standardem  – a okazuje się nieosiągalnym luksusem.  Wolny dostęp do sanitariatów.

Więcej