Menu

Jego budowa ruszyła w 2011 roku, ale symboliczny kamień węgielny został wmurowany w środę, 23 kwietnia. Uroczystego wmurowania cegły pochodzącej z grobu św. Faustyny Kowalskiej dokonał biskup tarnowski, Andrzej Jeż. Została ona umiejscowiona w słupie nośnym sali, która w hospicjum będzie pełnić rolę kaplicy. Dzięki zaangażowaniu projektantów i wykonawców,...

Więcej