Menu

Śnieżka po raz kolejny na Liście 2000

Dziennik „Rzeczpospolita” opublikował kolejną edycję Listy 2000 – prestiżowego rankingu największych firm w Polsce reprezentujących najważniejsze branże polskiej gospodarki. Tak jak w minionych latach, w zestawieniu znalazła się także Śnieżka.

W 2018 roku przychody 2 tysięcy największych polskich firm ujętych na liście „Rzeczpospolitej”  wzrosły łącznie o 12% do 2,3 bln zł. Swój udział w tym wyniku miała także Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka, która wraz ze swoimi spółkami zależnymi wypracowała w minionym roku kilkuprocentowy wzrost sprzedaży, osiągając najwyższe w swojej historii przychody (586,8 mln zł).

Śnieżka wypadła także bardzo dobrze pod względem zysku i osiągniętej w 2018 roku rentowności. Na poziomie grupy kapitałowej zysk netto wyniósł 63,4 mln zł, a marża zysku netto wzrosła do 10,8% – podczas gdy średnia rentowność dla firm z Listy 2000 wyniosła ok. 4% i była podobna jak rok wcześniej.

W rezultacie Śnieżka uplasowała się na 739 miejscu zestawienia.

Lista 2000 przygotowywana przez dziennik „Rzeczpospolita” bazuje na rocznych przychodach ze sprzedaży i prezentuje największe przedsiębiorstwa w Polsce.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA to firma z ponad 35-letnim doświadczeniem na rynku chemii budowlanej i wiodąca spółka w Grupie Kapitałowej Śnieżka, która jest jednym z liderów na rynku farb dekoracyjnych, lakierów oraz szpachli w Polsce, na Węgrzech, Ukrainie i Białorusi. Jej kluczowe marki to: Śnieżka, Magnat, Vidaron, Foveo Tech, Beston i Rafil, a także popularne na węgierskim rynku: Platinum, Inntaler, Cellkolor i Boróka.

Grupa Kapitałowa Śnieżka jest klasyfikowana do grona 25 największych producentów farb w Europie, będąc jednocześnie jedynym reprezentantem branży w środkowo-wschodniej części kontynentu. We wszystkich spółkach należących do Grupy jest zatrudnionych ponad 1 400 pracowników, a zlokalizowane w czterech krajach (Polska, Węgry, Ukraina i Białoruś) fabryki wytwarzają̨ rocznie około 190 mln kg różnego rodzaju wyrobów chemii budowlanej. Na koniec 2018 roku produkty Grupy były sprzedawane na blisko trzydziestu rynkach zagranicznych.

Od 2003 r. akcje FFiL Śnieżka SA są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a jej założyciele i ich sukcesorzy nadal kontrolują ok. 60% kapitału zakładowego. Od czasu debiutu na giełdzie FFiL Śnieżka SA regularnie wypłaca akcjonariuszom dywidendę z wypracowanych zysków.

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>