Menu

Ci, którzy odeszli w 2019 roku

Andrzej Cetera przegrał walkę z nowotworem. Miał 63 lata. Z wykształcenia i z zawodu był archeologiem, choć sporą część swojego życia spędził jako urzędnik, wojewódzki konserwator zabytków w Tarnowie.

Andrzej Cetera był w Tarnowie wojewódzkim konserwatorem zabytków i to już potem nie tych archeologicznych, ale po prostu zabytków. Urzędował w siedzibie nadzoru konserwatorskiego w dworku przy ul. Narutowicza.

Sebastian Podkościelny, tarnowianin, który zaistniał na ogólnopolskim rynku mediów. Podkościelny był współtwórcą stacji telewizyjnych TVN 24 i TVN 24 BiŚ.

Na początku lat dziewięćdziesiątych można go było spotkać w studiu radiowym diecezjalnego Radia w Tarnowie przy ul. Bema. Sebastian Podkościelny zrobił natomiast karierę w Warszawie w stacji TVN-u.

Z TVN 24 związany był od samego początku istnienia stacji, najpierw jako wydawca programów informacyjnych i publicystycznych. Potem był szefem zespołu wydawców, a od 2007 roku zastępcą redaktora naczelnego TVN 24. W ostatnich latach był także redaktorem naczelnym kanału informacyjnego TVN 24 BiŚ. Przez 18 lat pracy w TVN odpowiadał za wiele programów, produkcji i projektów.

Zanim trafił do TVN-u przez wiele lat pracował w Polskim Radiu, Informacyjnej Agencji Radiowej i TV Puls. Był absolwentem wydziału dziennikarstwa i nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Skończył studia MBA. Miał 47 lat. Zmarł po ciężkiej chorobie.

Stanisław Nowak, radny Rady Miejskiej Tarnowa w latach 1998-2002. Był przedstawicielem Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” i pomysłodawcą umieszczenia w Tarnowie tablicy katyńskiej.

W 2005 r. Stanisław Nowak zabiegał o pieniądze na ufundowanie tablicy. Przypadała wtedy 65. rocznica zbrodni katyńskiej i trzeba było zdążyć z jej ufundowaniem przed kwietniowymi uroczystościami.

Stanisław Nowak wytrwale zbierał pieniądze, aby upamiętnić poległych w Katyniu z rąk sowieckich oprawców. W sprawę udało mu się zaangażować wiele osób i instytucji. Kwestę przeprowadzili w swoich szeregach m.in. policjanci z komend przy Narutowicza i Traugutta.

Stanisław Nowak pozostawał osobą skrytą i skromną. Był radnym miejskim w latach, gdy w Polsce i miastach rządził AWS. Potem, gdy przestał być radnym, nadal chciał być aktywny i angażował się w społeczne inicjatywy. Zmarł w wieku 87 lat.

Andrzej Westwalewicz był strażnikiem spuścizny artystycznej swojego ojca Stanisława Westwalewicza, artysty malarza, więźnia Kozielska, żołnierza spod Monte Cassino. Sam również był uznanym malarzem.

Trzy lata temu zbiór obrazów i pamiątek po ojcu szczęśliwie udało się Andrzejowi Westwalewiczowi sprzedać do tarnowskiego muzeum. Kolekcję zatytułowaną „Artysta szlaku nadziei” muzeum kupiło wtedy dzięki grantowi pozyskanemu z ministerstwa kultury.

Kolekcja ta składa się z 13 obrazów olejnych oraz prac wykonanych na papierze, rysunków, akwarel. Jest też plakat zaprojektowany przez artystę żołnierza, sławiący żołnierza polskiego walczącego pod Monte Cassino.

Przez wiele lat to właśnie Andrzej Westwalewicz zabiegał o to, aby kolekcja bezcennych pamiątek po jego ojcu z lat tułaczki wojennej znalazła bezpieczne schronienie i była pod fachową opieką muzealników. Andrzej Westwalewicz w chwili śmierci miał 71 lat.

Stefan Pławecki, twórca wojnickiego pszczelarstwa. 40 lat temu reaktywował w Wojniczu koło pszczelarzy, które właśnie obchodziło jubileusz swojego istnienia.

Gdy zakładał koło pszczelarskie był nauczycielem w technikum rolniczym w Wojniczu. Został jego prezesem i potem przez 40 lat mu szefował.  Gdy Stefan Pławecki przybył wraz z rodziną do Wojnicza miał 20 uli z pszczołami. Od tego momentu rozpoczęła się prężna działalność koła pszczelarskiego w Wojniczu, która trwa bez przerwy do dziś.

Stefan Pławecki dołączył do grona 40 innych pszczelarzy z tej gminy, którzy przeszli już na stronę Niebieskiej Pasieki. Teraz gospodarują już po tamtej stronie. Cześć ich pamięci.

Andrzej Krzysztoforski, mgr inż. chemik, emerytowany zastępca dyrektora w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach. Przepracował w Azotach 46 lat. Wydał książkę zatytułowaną „W moich Zakładach Azotowych”.

W 2013 roku ukazała się książka pt. „Laboratorium Chemiczno-Farmaceutyczne Magistra Mieczysława Krzysztoforskiego w Tarnowie 1923-1951” poświęcona jego ojcu. W 2017 ukazała się monografia Zakładów Azotowych, poświęcona powojennej historii mościckiej fabryki.

Andrzej Krzysztoforski chętnie opowiadał o swoich książkach i historii w nich opisanej. Zarówno laboratorium jego ojca, jak też fabryka w Mościcach na trwałe wpisały się w historię miasta. Pozostanie w pamięci potomnych, a także pozostaną jego książki, do których zawsze można sięgnąć.

I wielu, wielu innych…

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>