Menu

W związku ze zbliżającym się terminem oddania do użytku hali sportowo-widowiskowej w Tarnowie-Mościcach, Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza konkurs na opracowanie jej nowego logotypu nawiązującego do formy architektonicznej obiektu.

Logo służyć będzie celom identyfikacyjnym, reprezentacyjnym, informacyjnym oraz korespondencyjnym. Zastosowanie projektu powinno umożliwiać wykorzystanie na plakatach i papierze firmowym, w wydawnictwach, materiałach promocyjnych i elektronicznych, prezentacjach oraz grafice internetowej, w różnych formach i rozmiarach.

Konkurs przeznaczony jest do osób pełnoletnich i ma charakter ogólnopolski. Uczestniczyć w nim mogą osoby fizyczne i podmioty prawne zajmujące się projektowaniem graficznym: graficy, projektanci, artyści. Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę projektów, przy czym każdą pracę należy złożyć w odrębnym opakowaniu.

Prace należy składać do poniedziałku 19 sierpnia do godz. 11, na adres: Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Traugutta 5a, 33-101 Tarnów, sekretariat. Jury, w skład którego wejdą: prezydent Roman Ciepiela oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i TOSiR-u, przyzna trzy nagrody w wysokości 5 tysięcy, 2 tysięcy oraz tysiąca złotych brutto. W przypadku niezadawalającego poziomu prac, organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania pierwszej nagrody lub innego podziału środków przeznaczonych na nagrody.

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>