Menu

W TARNOWSKICH SZKOŁACH NIE BRAKUJE MIEJSC

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi naboru do tarnowskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych publikujemy liczby przyjętych według stanu na 10 lipca na godzinę 12. Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 11 lipca i potrwa do 23 sierpnia – może ona znacznie zmienić liczby uczniów w poszczególnych oddziałach tarnowskich szkół.

Przypomnijmy, iż 11 czerwca został zamknięty etap naboru do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, który polegał na założeniu elektronicznych kont przez kończących naukę uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, chcących kontynuować naukę w miejskich szkołach ponadpodstawowych.

   Tarnowskie szkoły ponadpodstawowe przygotowały na rok szkolny 2019/2020 w sumie 5200 miejsc. Zainteresowani absolwenci podstawówek i gimnazjów założyli 5627 kont w tym: 2773 uczniów po VIII klasach szkół podstawowych i 2854 uczniów po III klasach gimnazjów. Każdy z uczniów, którzy założyli konta, miał prawo w Tarnowie wybrać trzy szkoły – pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru, a w nich dowolną liczbę oddziałów.

   W kolejnym etapie rekrutacji szkoły przeprowadzały weryfikację i tworzyły listy zakwalifikowanych na podstawie liczby zgromadzonych przez uczniów punktów (m.in. punkty za świadectwo, za końcowe oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów, punkty odpowiednio za sprawdzian ósmoklasisty i egzamin gimnazjalny, za ukończenie szkoły z wyróżnieniem, za aktywność społeczną…). Ten etap zakończył się we wtorek 9 lipca o godzinie 15.

   Według obecnie dostępnych danych wiadomo, iż do tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych przyjętych zostało 2106 uczniów-absolwentów gimnazjów i do szkół ponadpodstawowych 2100 uczniów – absolwentów szkół podstawowych.

   Dla absolwentów gimnazjów jest obecnie do dyspozycji 237 wolnych miejsc, dla absolwentów podstawówek – 219 miejsc. Na obecnym etapie wszystko wskazuje na to, że w Tarnowie nie będziemy mieli do czynienia z problemem, który dotknął inne miasta, w których szkołach zabrakło miejsc dla wszystkich chętnych.

   Z pierwszych danych wynika również, iż do tarnowskich liceów przyjęto 1133 uczniów po gimnazjach i 1166 po podstawówkach (przygotowano odpowiednio 1404 i 1126 miejsc).

   Do techników przyjęto 698 uczniów po gimnazjach i 704 po szkołach podstawowych.

   Do szkół branżowych I stopnia (dawniej zasadnicze szkoły zawodowe) przyjęto 232 osoby po gimnazjach i 227 po szkołach podstawowych.

   11 lipca rozpoczyna się etap uzupełniający rekrutacji i dopiero po jego zakończeniu będzie wiadomo, jaka liczba uczniów ostatecznie zasiądzie 2 września w ławkach tarnowskich szkół ponadpodstawowych.

   Tarnowskie szkoły podstawowe i gimnazjalne, zarówno publiczne jak i niepubliczne, ukończyło w minionym roku szkolnym 2458 uczniów. Z liczby założonych kont w początkowym etapie rekrutacji w czerwcu wynika, iż dalszą nauką w miejskich szkołach ponadpodstawowych zainteresowanych było 3169 uczniów, którzy gimnazja i podstawówki kończyli w innych miejscowościach.

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>