Menu

PRACE NA LWOWSKIEJ

Ruszyły prace przygotowawcze, konieczne do rozpoczęcia rozbudowy ulicy Lwowskiej. W pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną roboty wyburzeniowe oraz budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej. W związku z tymi pracami konieczne będzie wprowadzanie przez wykonawcę kolejnych etapów tymczasowej organizacji ruchu.

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie stara się minimalizować utrudnienia dla kierowców, jednak biorąc pod uwagę ogromny zakres prac koniecznych przy rozbudowie ulicy, ruch pojazdów będzie musiał zostać ograniczony. Zachowana natomiast zostanie pełna dostępność do obiektów zlokalizowanych wzdłuż rozbudowywanego odcinka ulicy.

Jak już informowaliśmy, modernizacja ulicy Lwowskiej, realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, na odcinku od potoku Małochlebówka do wjazdu do Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza, jest pierwszym z trzech etapów inwestycji. Efektem ma być zupełnie nowy wizerunek tej ważnej arterii. Najpoważniejsze przedsięwzięcie to przebudowa ronda Zesłańców Sybiru, które ma mieć dwa pasy i pięć zjazdów. Zajmie znacznie większą powierzchnię niż obecnie. Planowane jest też nowe skrzyżowanie przy Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego i Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. W rezultacie wjazd do tych instytucji będzie komfortowy i funkcjonalny. Powstaną również dwa dwa parkingi: jeden na 150 miejsc w sąsiedztwie szpitala, a drugi, który pomieści kilkanaście pojazdów, przy cmentarzu. Na wysokości wjazdu do szpitala, w miejscu połączenia Lwowskiej z ulicą Szarą powstanie kolejne skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Wzdłuż całej jezdni będą zbudowane chodniki i ścieżki rowerowe, oddzielone od drogi pasem zieleni. Lwowska będzie ulicą dwujezdniową, co oznacza, że kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy w każdym kierunku. – Ulica zostanie objęta Inteligentnym Systemem Transportu. Sygnalizacje świetlne zostaną ze sobą skoordynowane, aby zoptymalizować warunki ruchu pojazdów – mówi Artur Michałek, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie. Przy dojeździe do ronda planowane jest ustawienie tablicy „zmiennej treści”, która ma pokazywać informacje o najkrótszej trasie przejazdu do centrum, a także komunikaty i ostrzeżenia. Stacja pomiarowa, która zostanie tam zamontowana, będzie mierzyła natężenie ruchu w tej części miasta.

W realizowanym już pierwszym etapie rozbudowy ulicy Lwowskiej prace rozpoczną się około 150 metrów przed rondem i zostaną poprowadzone do skrzyżowania z ulicą Szarą. Drugi etap, także już formalnie rozpoczęty, obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) na odcinku od wjazdu do szpitala do granicy miasta.

Komentarze ( 1 )

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>