Menu

Woda pod mikroskopem

Mieszkańcy Tarnowa korzystają z wody bezpiecznej dla zdrowia, wolnej od chorobotwórczych mikroorganizmów i pasożytów oraz substancji chemicznych, w ilościach zagrażających zdrowiu. Można ją pić bez przegotowania, co potwierdzają badania laboratoryjne. Takie wnioski płyną z okresowej  oceny jakości wody, wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie. Jakie konkretnie parametry spełnia miejscowa woda?

Tarnowskie Wodociągi dostarczają rocznie ponad 10 mln metrów sześciennych wody. Jak mówi prezes spółki Tadeusz Rzepecki, pochodzi ona z Dunajca, a także ze studni wierconych, kopanych i źródliska. Uzdatniana jest w stacjach w: Zbylitowskiej Górze, Kępie Bogumiłowickiej, Mościcach, Łękawicy i Porębie Radlnej. W praktyce wodociąg miejscowej spółki dostarcza wodę mieszaną, pochodzącą z kilku różnych ujęć. Na bieżąco wykonywane są analizy próbek, zarówno na etapie uzdatniania oraz już w sieci wodociągowej. Wyniki ponad 150 badań wykonanych w ciągu roku trafiają do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Komisji Europejskiej. Ponadto wiele badań wykonywanych jest dodatkowo przez Tarnowskie Wodociągi w ramach kontroli wewnętrznej.

Analiza  monitoringu przeglądowego wody pokazuje, że trzy czwarte badanych parametrów chemicznych osiąga wartości poniżej granicy oznaczalności. Dotyczy to np. zawartości metali ciężkich, pestycydów, czy takich związków jak fluorki, azotyny i amoniak. Natomiast stężenia substancji nieorganicznych np. magnezu, chlorków, siarczanów, manganu czy żelaza są znacznie poniżej normy. Nie odnotowujemy też przekroczeń parametrów mikrobiologicznych – tłumaczy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie Roman Bartuś.

Woda z 23 studni wierconych, 6 kopanych i ze źródliska jest jedynie dezynfekowana podchlorynem sodu. Znacznie dłuższy proces towarzyszy uzdatnieniu zasobów z ujęcia powierzchniowego na Dunajcu. Są one dwukrotnie ozonowane, poddawane procesom oczyszczania w specjalnych osadnikach, filtrowane w filtrach żwirowo–antracytowych oraz węglowych i dopiero dezynfekowane dwutlenkiem chloru. Parametry organoleptyczne: smak, zapach i barwę wody rzecznej pobieranej w Zbylitowskiej Górze znacznie poprawiło zastosowanie nowoczesnej technologii  uzdatniania. Jakość zasobów wody podziemnej różni się od jakości wody  z ujęcia powierzchniowego składem bakteriologicznym, ilością zawiesin i substancji nieorganicznych. Dlatego w odniesieniu do ujęcia z rzeki konieczne jest zastosowanie wysokoefektywnych urządzeń uzdatniających.

Wody podziemne w regionie, zwłaszcza na terenach położonych na północ od Tarnowa – w gminach Żabno, Wierzchosławice, Wietrzychowice czy Radłów zawierają wysokie stężenia żelaza i manganu. To najbardziej rozpowszechnione metale, występujące w skorupie ziemskiej, zwykle razem. Stężenie żelaza w ilościach przekraczających 0,3 mg/l oraz manganu w ilości 0,1 mg/l może powodować powstanie specyficznego smaku, zabarwienia i mętności. Dlatego na tamtych terenach konieczne jest wielostopniowe oczyszczanie wody oraz bieżące monitorowanie zawartości tych substancji.

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>