Menu

ZDOBĄDŹ DOTACJĘ I WYMIEŃ PIEC NA EKOLOGICZNY

Mieszkańcy Tarnowa wciąż mogą starać się o dofinansowanie do wymiany przestarzałych kotłów węglowych, zatruwających powietrze. Dotacja jest przyznawana na wymianę ogrzewania na gazowe lub na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. – W minionym roku dzięki temu projektowi w Tarnowie zostały zlikwidowane 183 nieekologiczne piece – podkreśla Marek Kaczanowski, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa.

Jak już informowaliśmy, miasto realizuje projekt pod nazwą „Obniżenie niskiej emisji w Tarnowie”. Jego główny cel to poprawa jakości powietrza w mieście poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych, pochodzących z indywidualnego ogrzewania mieszkań. Szansę na to daje wymiana starych, domowych kotłów, pieców i urządzeń grzewczych na paliwa stałe, czyli węgiel i drewno, na źródła ciepła, wykorzystujące paliwa gazowe lub podłączenie budynku do miejskiego systemu ogrzewania. Na oba te cele można dostać dotację, a w przypadku wymiany pieca na gazowy, dofinansowanie obejmuje też wykonanie niezbędnych wewnętrznych instalacji w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione ekonomicznie. Autorzy projektu chcą też uświadomić mieszkańcom szkodliwość niskiej emisji dla zdrowia, zapoznać ich z metodami jej likwidacji i czynnikami, zmierzającymi do poprawy jakości powietrza.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Umowę, na wynoszące blisko 8 milionów złotych unijne dofinansowanie podpisano w grudniu 2017 roku. Do końca 2018 roku 183 kotły węglowe zostały zastąpione ekologicznymi źródłami ciepła, a w ciągu trzech lat w Tarnowie zlikwidowanych zostanie ich 600. Program rozpisany jest na lata 2018-2020, dotychczas wydano nieco ponad 1,8 miliona złotych.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ulicy Nowej 4, w pokoju 308 oraz pod numerem telefonu: 14 68 82 665. Tam też można dostać wszelkie potrzebne do złożenia wniosku dokumenty, a pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska objaśnią całą procedurę. Jej szczegóły można też znaleźć poniżej.

Procedura wymiany pieców i kotłów opalanych paliwem węglowym krok po kroku:

 1. Właściciel budynku lub lokalu mieszkalnego składa ankietę wstępną, na podstawie której można uzyskać darmową ocenę energetyczną budynku, poprzedzającą i warunkującą otrzymanie dofinansowania.
 2. Audytor wyznaczony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przeprowadza ocenę energetyczną budynku.
 3. Właściciel budynku lub lokalu mieszkalnego podejmuje decyzję o akceptacji lub jej braku dla wyników oceny energetycznej (bez konsekwencji finansowych).
 4. Właściciel budynku lub lokalu mieszkalnego składa wniosek o udzielenie dotacji. Jeżeli zalecona została termomodernizacja budynku, musi zostać wykonana przed złożeniem wniosku o udzielenie dotacji.
 5. Zostaje podpisana umowa pomiędzy gminą a właścicielem budynku lub lokalu mieszkalnego (wnioskodawcą).
 6. Wnioskodawca przeprowadza zmianę systemu ogrzewania (demontaż starego pieca węglowego, zakup i montaż kotła gazowego lub podłączenie do MPEC, modernizacja instalacji wewnętrznej)
 7. Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji, wraz z wymaganymi dokumentami (m.in. oryginały faktur/ rachunków, oświadczenia).
 8. Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska potwierdzają i weryfikują prawidłowość poniesienia wydatków przez wnioskodawcę.
 9. Rozliczenie wydatków poniesionych przez wnioskodawcę następuje zgodnie z umową, do kwot wynikających z regulaminu oraz oceny energetycznej budynku.
 10. sprawdzenie wykonania trwałej likwidacji starego kotła,
 11. sprawdzenie czy dofinansowany system ogrzewania używany jest jako podstawowe źródło ciepła w budynku.
 12. Gmina zobowiązana jest do zapewnienia systemu kontroli urządzeń grzewczych, poprzez m.in.:

Uwaga!

 1. Miasto Tarnów nie wspiera wymiany starych kotłów węglowych na kotły węglowe nowej generacji.
 2. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie wymogu efektywności energetycznej  budynku.
 3. W celu otrzymania dofinansowania wymagane jest trwałe zlikwidowanie wszystkich źródeł ogrzewania na paliwo stałe.

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>