Menu

Kolizja, wypadek lub kradzież wypożyczonego auta – procedura zachowania krok po kroku

Wynajmując samochód z wypożyczalni, zazwyczaj nie myślimy o tym, że może się nam zdarzyć wypadek, albo że mogą nam go ukraść. A mimo to, takie sytuacje się zdarzają i zawsze lepiej być do nich w odpowiedni sposób przygotowanym. Jeśli mamy jakieś wątpliwości co do tego, jakie konsekwencje może mieć tego rodzaju sytuacja – zawsze możemy sprawdzić zapisy w zawieranej przez nas umowie na temat takich właśnie zdarzeń. O wszystko możemy też dopytać przy okazji dokonywania wynajmu. Warto też poznać procedurę postępowania, jaka w takiej sytuacji powinna okazać się najlepsza.

Kradzież, wypadek, stłuczka – co robić?

Pierwszym i obowiązkowym krokiem jest zgłoszenie sytuacji na policję. Tego elementu nie można pominąć niezależnie od tego, co się stało i od takiego zgłoszenia należy zacząć podejmowanie jakichkolwiek działań. Pamiętajmy, że chodzi tutaj o wypożyczany samochód, a nie o nasz własny, dlatego też zawsze trzeba zachować w takiej sytuacji ostrożność i wykonać wszystko jak należy, a to oznacza, że samo spisanie oświadczenia o zajściu może nie być wystarczające.

Kolejnym krokiem jest poinformowanie o zdarzeniu wypożyczalnię, można to zrobić na przykład drogą telefoniczną. Dobrze, aby w miarę możliwości wypożyczalnia samochodów otrzymała jak najbardziej szczegółowe informacje o zdarzeniu oraz o tym, gdzie w obecnej sytuacji przebywa pojazd (w przypadku kradzieży niektóre wypożyczalnie mogą spróbować namierzyć swoje pojazdy dzięki umieszczonym w ich wnętrzu lokalizatorom radiowym lub GPS). Kontaktując się z wypożyczalnią otrzymamy instrukcję co do tego, jakie kolejne kroki powinniśmy podjąć.

Ubezpieczenie wypożyczonego samochodu oraz pokrycie szkód

W Polsce wszystkie pojazdy są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC i zazwyczaj pojazdy z wypożyczalni również je posiadają, a koszty z tym związane niejako zostają już wliczone w cenę wypożyczonego auta. Wiele wypożyczalni wykupuje także dodatkowe ubezpieczenia AC. Zgodnie z zasadą, naprawa szkody spowodowanej stłuczką, kolizją lub wypadkiem jest realizowana z ubezpieczenia sprawcy. Jeśli więc okaże się, że to my byliśmy sprawcami wypadku – naprawa szkody pozostaje po stronie ubezpieczyciela wypożyczalni i odwrotnie – jeśli nie była to nasza wina to należy wykonać zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie z ubezpieczenia sprawcy.

Wiele wypożyczalni oferuje także możliwość dodatkowego ubezpieczenia pojazdu w momencie jego wynajmowania po to, aby móc dodatkowo być chronionym w momencie kolizji lub kradzieży. Koszt takiego ubezpieczenia jest zależny od tego, w jakiej klasie znajduje się samochód, który wypożyczamy. Takie ubezpieczenie może też mieć różną formę – może zakładać całkowite zwolnienie nas z odpowiedzialności finansowej na wypadek stłuczki lub kradzieży albo też ograniczać naszą odpowiedzialność do pewnej określonej sumy. W przypadku, kiedy takiego dodatkowego ubezpieczenia nie posiadamy dokumentem, który jest dla nas wiążący i który określa zakres naszej odpowiedzialności względem wypożyczalni jest zawarta umowa.

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>