Menu

Będzie więcej miejsc opieki nad małymi dziećmi?

Większe rządowe wsparcie finansowe dla tworzenia przez samorządy nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zapowiedziała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, która przebywała w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie. Kazimierz Koprowski, kandydat PiS – Zjednoczonej na Prezydenta Tarnowa w pierwszej kolejności chciałby wybudować nowy żłobek na Osiedlu Westerplatte. Jednocześnie zwrócił się do pani minister o pomoc w odtworzeniu szkolnych stołówek.

Minister Elżbieta Rafalska mówiła, że cały czas brakuje miejsc opieki nad maluchami. – Młode rodziny bardzo często pracę zarobkową chcą godzić z funkcjami opiekuńczymi – stwierdziła. – Ważna jest jednak dobra współpraca między stroną samorządową a rządową. My możemy współfinansować różne przedsięwzięcia, ale to samorządy muszą przygotować oferty i złożyć projekty. Ogromnie się cieszę, że w Tarnowie są osoby, które mają pomysły i przedstawiają konkretne oczekiwania względem mojego resortu.

Kazimierz Koprowski zapewnił, że po wygraniu przez niego wyborów będą w Tarnowie powstawać nowe miejsca opieki nad małymi dziećmi, a na początek wybudowany zostanie żłobek ma Os. Westerplatte.

Tamtejsze osiedle się rozbudowuje i żłobek z prawdziwego zdarzenia jest tam bardzo potrzebny – powiedział. – Ale również chciałbym realizować program Stołówka Plus, polegający na odtworzeniu szkolnych stołówek. Budować domy seniora, w których osoby starsze mogłyby miło spędzać wolny czas. Pomagać młodym osobom zakładającym działalność gospodarczą. Mamy konkretny program, chcemy wyjść z wieloma ciekawymi inicjatywami. Prosimy panią minister o pomoc, bo pragniemy, aby Tarnów dynamicznie rozwijał się w wielu dziedzinach, a tutejszy samorząd był rzeczywistym partnerem rządu w realizowaniu skutecznej polityki społecznej.

Więcej wiadomości w Magazynie Miasto i Ludzie w Twoim kiosku

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>