Menu

Międzynarodowy projekt młodzieżowy „Apology to Ecology!”

Czyste środowisko dla przyszłych pokoleń! – głównym przesłaniem międzynarodowej wymiany młodzieży pt. „Apology to Ecology!”

W dniach 20 – 28 września 2018r. na ternie Gminy Wierzchosławice w Małopolsce odbyła się międzynarodowa wymiana młodzieży „Apology to Ecology!”.

Było to spotkanie trzydziestoosobowej grupy młodzieży z Bułgarii, Czech, Rumunii, Słowacji oraz Polski. Celem projektu było podniesienie świadomości młodzieży o zagrożeniach jakie płyną z zanieczyszczonego środowiska, zwłaszcza powietrza, a także promowanie postaw proekologicznych i zrównoważonego rozwoju wśród szerokiej grupy rówieśników. W sposób szczególny nacisk został położony na problematykę smogu. Młodzież wspólnie podjeła reflekcję nt. przyczyn i konsekwencji tego zjawiska oraz potencjalnych sposobów przeiwdziałania mu.

Oddziaływanie projektu, już na samy etapie jego realizacji, nie ograniczyło się wyłącznie do 30 osób. Młodzież bowiem spotkała się ze swoimi rówieśnikami ze Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach z którymi debatowała na temat zanieczyszczenia środowiska oraz udowodniła, że śmieciom można dać drugie życie i zamienić je w pomysłowe „rzeźby”. Odbyło się również spotkanie z ekspertem Grupy Zdrowego Oddychania oraz Ekodoradcą zatrudnionym w Urzędzie Gminy Wierzchosławice i na co dzień współpracującym z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie, a wszystko po to by jeszcze lepiej zrozumieć problematykę zanieczyszczenia środowiska i jego konsekwencje.

Podstawowym rezultatem projektu będzie stworzona przez uczestników projektu kampania społecznościowa „STOP SMOG”,  która już niebawem będzie prowadzona w mediach społecznościowych. Ukaże się również „Eko-poradnik” promujący przyjazne dla środowiska postawy, które nie wymagają większego wysiłku, a mogą być skuteczne.

Organizatorem projektu była młodzież działająca przy Fundacji „Nowe Inspiracje” oraz jej rówieśnicy z organizacji partnerskich: Asociatia Support For Youth Development, Find Your Nation, JCI Bulgaria, NS Rajens.

Więcej wiadomości w Magazynie Miasto i Ludzie w Twoim kiosku

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>