Menu

Ciepło systemowe od dziś ogrzewa tarnowian

Tarnowianie od dziś (wtorek, 25 września) mogą już korzystać z centralnego ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej.  MPEC Tarnów uruchomił gotowość dostaw ciepła systemowego dla potrzeb centralnego ogrzewania budynków.

W okresie gotowości rozpoczęcie i przerwanie ogrzewania budynków odbywa się samoczynnie poprzez urządzenia służące do automatycznej regulacji dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania i wentylacji obiektów. O ile odbiorca ciepła nie określił inaczej, nastawy temperatury zewnętrznej w urządzaniach węzła cieplnego wynoszą +15°C, co oznacza, że rozpoczęcie ogrzewania budynku następuje z chwilą, gdy wartość temperatury zewnętrznej jest niższa lub równa +15°C, a przerwanie ogrzewania z chwilą, gdy temperatura zewnętrzna wynosi powyżej +15°CDla utrzymania komfortu cieplnego w okresach przejściowych sugerujemy utrzymanie nastawy temperatury zewnętrznej na takim poziomie. Odbiorca ciepła ma jednak prawo zmiany nastawy temperatury zewnętrznej, przy której nastąpi automatyczne uruchomienie i przerwanie ogrzewania obiektu. MPEC Tarnów nieodpłatnie dokonuje zmiany nastawy temperatury po otrzymania wniosku od właściciela/zarządcy budynku.

Więcej wiadomości w Magazynie Miasto i Ludzie w Twoim kiosku

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>