Menu

Enklawa osiedlowa czyli pierwszy w Tarnowie „Eden”

Coroczny Budżet Obywatelski stał się sprawdzianem aktywności i zaangażowania mieszkańców naszego miasta. Z biegiem lat formuła tej aktywności uległa udoskonaleniu, jak i same życzenia mieszkańców co do potrzeb poprawienia infrastruktury wokół poszczególnych skupisk mieszkańców.

Kolejne edycje dotyczyły poprawy stanu dróg, budowy boisk, placów zabaw dla dzieci, jak również otoczenia wokół szkół. Powoli formuła funduszu nabrała cech ogólnomiejskich – powstało Międzyosiedlowe Centrum Aktywności Senioralnej. Felieton Jacka Janickiego w gazecie miasto i ludzie, w punktach sprzedaży prasy.

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>