Menu

Wójt Kwaśniak z 20-tym absolutorium

Na ostatniej Sesji Rady Gminy Borzęcin, która odbyła się w środę, 30 maja br. wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak otrzymał kolejne absolutorium z tytułu wykonania budżetu, tym razem za 2017 rok. Udzielenie przez Radę Gminy absolutorium poprzedziło odczytanie pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w zakresie sprawozdania z wykonania budżetu i informacji o stanie mienia komunalnego oraz wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borzęcin w sprawie udzielenia absolutorium.

– Realizacja budżetu 2017 roku stanowi powód do satysfakcji. Wykonaliśmy kolejny dobry budżet, który być może nie obfitował w jakieś spektakularne inwestycje, ale pozwolił w pełni zrealizować przyjęte w nim założenia – mówi wójt Janusz Kwaśniak. Na zaplanowane zadania wydatkowano 35 milionów 661 tysięcy 156 złotych, z czego wydatki majątkowe (inwestycyjne) zamknęły się kwotą 5 milionów 509 tysięcy 289 złotych, co stanowi 15,45 % wydatków budżetu ogółem. Kilka z projektów, które oczekiwały na dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w tym UE otrzymało pozytywne decyzje. Nie inaczej jest w roku bieżącym, gdzie prowadzimy procedury przetargowe, celem wyłonienia wykonawców, ważnych z punktu widzenia gminy Borzęcin inwestycji. Stąd w zakresie robót zarówno kubaturowych, jak i drogowych będzie w najbliższym czasie wiele się działo – zapowiada.

Jak podkreślił gospodarz gminy Borzęcin dobrze wykonany budżet jest efektem pracy i zaangażowania wielu osób: radnych, pracowników urzędu gminy, kierowników i pracowników jednostek, sołtysów, organizacji, fundacji i stowarzyszeń działających na terenie gminy Borzęcin, którzy na co dzień efektywnie realizują kolejne zadania, wykonując budżet lub realizując przedsięwzięcia w ramach udzielonych dotacji.

– To zespołowa praca, która przynosi wymierne efekty – podkreśla wójt Kwaśniak.
Gratulacje i słowa podziękowania wójtowi gminy w imieniu radnych złożył Czesław Małek, Przewodniczący Rady Gminy Borzęcin.

– Udzielone po raz kolejny absolutorium jest wynikiem rzetelnej i efektywnej pracy, która przynosi wymierne korzyści w postaci kolejnych inwestycji podnoszących komfort życia mieszkańców. Panu Wójtowi życzę dalszych sukcesów i pomyślności w realizacji samorządowych i osobistych planów – mówi Przewodniczący Rady.

  Wójt Kwaśniak podziękował również mieszkańcom gminy.

– Szczególne Słowa Podziękowania, kieruję do Was, Drodzy Mieszkańcy, za każde dobre słowo, uwagę, podpowiedź, propozycje i wsparcie, jakiego doświadczam na co dzień. Bo tak naprawdę, bez Was nie byłoby ani rozwoju gminy, ani też samorządowych sukcesów. Za wszystko, wszystkim, mniej lub bardziej zaangażowanym Serdecznie Dziękuję – mówił wójt.

To już 20. z kolei absolutorium udzielone Januszowi Kwaśniakowi z tytułu pełnienia funkcji wójta gminy Borzęcin.

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>