Menu

Tomasz Olszówka kandydatem NMT na Prezydenta Miasta Tarnowa

W dniu 26 czerwca 2018 r. stowarzyszenie Nasze Miasto Tarnów podczas, konferencji prasowej zorganizowanej w scenerii centrum miasta (pl. Sobieskiego, pod repliką historycznego tramwaju), ogłosiło, że kandydatem ugrupowania na prezydenta Tarnowa w nadchodzących wyborach na Prezydenta Miasta będzie lider inicjatywy Tomasz Olszówka.

 

 

Tomasz Olszówka będzie reprezentantem mieszkańców i ruchów miejskich połączonych wokół NMT.
Jest niezwiązany z żadną partią polityczną. Jak podkreśla, będzie zabiegał o poparcie kolejnych organizacji i osób, którym bliskie są idee miasta: progresywnego, otwartego, zrównoważonego i obywatelskiego. Podczas briefingu, Tomasz Olszówka przedstawił cztery filary autorskiego programu dla Tarnowa („4M” tj: miasto z nową energią, miasto do zamieszkania, miasto z wrażliwością oraz miasto obywatelskie), który zostanie zaprezentowany mieszkańcom w trakcie kampanii wyborczej.
Informacja o kandydacie:
Tomasz Olszówka (45 lat) – tarnowianin od urodzenia, menedżer, ekonomista, prawnik, społecznik. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. Ukończył studia na Akademii Ekonomicznej (Ekonomia, Przedsiębiorczość i Innowacje) oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim (Prawo). Jest cenionym i skutecznym menedżerem. W ciągu 8 lat pracy jako prezes zarządu Centrum ZdrowiaTuchów sp. z o.o. (sieć 16 placówek medycznych w powiecie tarnowskim i dąbrowskim, ponad 500  zatrudnionych osób) zdobyły liczne nagrody m. in. w konkursach: Gazela Biznesu, Gepard Biznesu, „Złota Setka Szpitali”. W 2017 roku otrzymał z rąk Ministra Zdrowia prestiżowe wyróżnienie w konkursie „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia” w kategorii: „Menedżer roku 2016 – placówki prywatne”. Aktywnie zaangażowany w działalność społeczną na rzecz Tarnowa i jego mieszkańców. Od 3 lat radny Osiedla Strusina. Współzałożyciel i lider stowarzyszeń Anioł Struś – Inicjatywa Miejska oraz Nasze Miasto Tarnów. Inicjator projektów społecznych, m.in. aplikacji mobilnej „Powietrze Tarnów”. Organizator festiwali i imprez prozdrowotnych (3maj się Festival, Muzykoterapia Duszy, Nocny RajdRowerowy).

`

Nasze Miasto  Tarnów
Inicjatywa Miejska

Więcej wiadomości w Magazynie Miasto i Ludzie w Twoim kiosku

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>