Menu

Miasto pomaga bezdomnym

 Dom dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej przy ulicy Prostopadłej liczy 100 miejsc, ale w razie potrzeby przyjmuje więcej podopiecznych. – Jesteśmy w stanie zapewnić miejsca tym, którzy się zgłoszą – mówi dyrektor placówki, Jerzy Maślanka. Według prognoz silne mrozy mają potrwać do soboty.

Na czas silnych mrozów w Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej uruchomiona została również świetlica interwencyjna, w której potrzebujący schronienia mogą przebywać od 8 do 18, czyli w czasie, gdy nieczynna jest noclegownia, działająca przy placówce. Świetlica może pomieścić kilkanaście osób. Wciąż aktualny jest apel do mieszkańców Tarnowa o zgłaszanie przypadków osób, wymagających pomocy – bezdomnych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Informować można Straż Miejską, policję i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przy którym działa zespół do spraw pomocy osobom bezdomnym. Kilka dni temu członkowie zespołu wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w ramach akcji „Zima” przeczesali miejsca, w których przebywać mogą osoby zagrożone zamarznięciem, takie jak pustostany i działki.

Straż Miejska prowadzi takie patrole co noc. – Odwiedzamy te miejsca kilkakrotnie w ciągu nocy, mamy dla potrzebujących gorącą herbatę i czapki – mówi Krzysztof Tomasik, komendant tarnowskiej Straży Miejskiej. Funkcjonariusze namawiają bezdomnych, aby dla własnego bezpieczeństwa przenieśli się do noclegowni czy schroniska, proponują też przewiezienie do placówek lub do Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi. – Każda osoba bezdomna, która chce, może znaleźć miejsce, dostanie ciepły posiłek, lekarstwa i zmianę odzieży – podkreśla Irena Stelmaszuk – Nyczaj, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa i dodaje, że Gmina Miasta Tarnowa w 2018 roku sfinansuje utrzymanie 60 miejsc w schronisku – Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej i kolejnych 20 w noclegowni Caritas, również przy ulicy Prostopadłej. Łączny koszt to blisko 700 tysięcy złotych. Kolejnych 775 tysięcy trafi w tym roku na działalność Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi przy ulicy Tuchowskiej.

Wykaz instytucji i organizacji, w których osoby bezdomne mogą uzyskać pomoc.doc 32,50 kB

Telefony:

Straż Miejska 986, 14 621 14 25,
Policja 997, 14 628 29 00, 14 628 12 22,
MOPS zespół do spraw pomocy osobom bezdomnym 14 688 25 95

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>