Menu

Ostatni powstaniec wyznania mojżeszowego – Izrael Kleiner (1840-1937)

Jednym z zupełnie nieznanych i zapomnianych postaci tarnowskich Żydów, który uczestniczył w powstaniu jest Izrael Kleiner (1840-1937). Nie wiadomo dokładnie, kiedy się urodził. W metryce śmierci podano rok 1852, co wydaje się być raczej nieprawdziwe, gdyż uczestnicząc w styczniowym zrywie narodowowyzwoleńczym miałby zaledwie 11 lat.

Bardziej prawdopodobny wydaje się rok 1840 jako rok urodzenia (przeżył wszakże 97 lat). Jego rodzicami byli Jakub Kleiner i jego żona Perel. W tamtym czasie rodzą się w Tarnowie reprezentanci tego nazwiska, lecz urodzin Izraela Kleinera nie udało się odszukać.

Więcej w tygodniku miasto i ludzie, w twoim kiosku.

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>