Menu

Najwięcej wiedzieli o Powstaniu Styczniowym

W auli Szkoły Szczepanika w Tarnowie odbył się kolejny finał Powiatowego Konkursu Wiedzy pod hasłem „Udział ludności Ziemi Tarnowskiej w powstaniu styczniowym. Od styczniowej insurekcji do odrodzenia Rzeczypospolitej w 1918 r.”

Konkurs był organizowany przez Szkołę im. Szczepanika i Tarnowski Oddział PTTK przy współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej i tarnowskiego Starostwa. Za organizację odpowiadali: Dariusz Cuprian, Mieczysław Czosnyka i Wojciech Sypek.

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>