Menu

XVIII Tarnowski Przegląd Piosenek o Miłości

Towarzystwo Powszedniej Pomocy „SERCE”, przy współudziale Wolontariuszy z III LO oraz SP-24 – Gimnazjum nr 2 w Tarnowie, zorganizowało XVIII  T a r n o w s k i   P r z e g l ą d   P i o s e n e k  o    M i ł o ś c i   

   Głównym punktem programu był koncert zatytułowany „Kochać, jak to łatwo powiedzieć”, który w pięknej oprawie plastycznej Anny Halskiej-Bukowskiej i Andrzeja Krzyczmonika, został zrealizowany w sali teatralnej Szkoły Podstawowej nr 24. Młodych artystów i zebraną publiczność, powitali: Mariusz Zając dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 24 oraz  Stanisław Olszówka – prezes TPP „ SERCE”. Pozdrowienia pełne miłości w imieniu organizatorów, skierowali do wszystkich Martyna Bugała – III LO Natasza Duch – SP-24  oraz  Joanna Przygoda – opiekun Koła Wolontariuszy w SP 24-Gimnazjum nr 2. Koncert rozpoczęła występująca poza konkursem- jako gość wieczoru, 10 – letnia Łucja Kania  z pracowni wokalnej Małgorzaty Boruch z tarnowskiego Pałacu Młodzieży, dedykując wszystkim uczestnikom XVIII Tarnowskiego Przeglądu Piosenek o Miłości, piosenkę z repertuaru Piotra Szczepanika „Kochać- jak to łatwo  powiedzieć” – wywołując wielką radość wśród licznie zebranej publiczności..

 W pierwszej części koncertu który jak zwykle wspaniale poprowadził red. Damian Mika z 24 wcześniej zgłoszonych wykonawców /szalejąca grypa/, wystąpiło 17 wokalistów z tarnowskich szkół, którzy zgłosili swój udział w Tarnowskim Przeglądzie Piosenek o Miłości .

 Piosenki były przeplatane wierszami, które zostały zgłoszone do  konkursu „Romantyczne strofy”.      Niezależne jury w składzie: Małgorzata Zborowska – muzyk, Barbara Warzecha – wokalistka, Stanisław Plebanek – muzyk, Leszek Krzemiński – muzyk,  Zbigniew Mirosławski – Stowarzyszenie Autorów Polskich,  I  Nagrodę „Złotą Różę”, przyznało dla Duetu ”Oblivion” z SP 14 – Gimnazjum nr 6

 -Gabriela Nawój i Krystian Karczewski  za piosenkę „All I Want”,  II nagrodę „Srebrną Różę” otrzymała  Oliwia Rabiasz  – uczennica SP 1 – Gimnazjum nr 1 za interpretacje piosenki – „Hallelujah” Leonarda Cohena,  III nagrodę „Herbacianą Różę”, otrzymał Zespół ZSME –  za piosenkę „Miłość w Zakopanem”. Jury postanowiło również przyznać 2 wyróżnienia: dla: Aleksandry Radwańskiej z SP24-Gimnazjum nr 2 za piosenkę ”Byłam Różą” oraz dla Justyny Łopatka   z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  za piosenkę „Ruchome piaski”, Nagrodę Publiczności „Czerwoną  Różę” otrzymali Gabriela Nawój i Krystian Karczewski  za piosenkę  „„All I Want”.

 W Konkursie „Romantyczne Strofy”, jury postanowiło  przyznać: I nagrodę –„Złote Pióro”- dla Joanny Mrożek z ZSEG za wiersz „Chłopcze ja nie znam aż tylu słów”, II nagrodę „Srebrne Pióro”  dla Anny Hajduk z PWSZ  za wiersz „Myślę o tobie” a III nagrodę „Czerwone Pióro” – Justynie Sznajder z Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Plastycznych za utwór pt.”Sonet o Miłości”. Wyróżnienia otrzymali: Paweł Kozioł z ZSEG za wiersz ”Niech się nie trudzi serce” i Zuzanna Kozioł – ZSEG  za utwór „Oka mgnienie”. Wszystkim  laureatom jurorzy i organizatorzy serdecznie pogratulowali, dziękując za twórczy zapał a wolontariusze TPP „SERCE” wręczyli laureatom piękne statuetki.

   W drugiej części koncertu  wystąpiła  z wspaniałym recitalem „O Miłości” – Łucja Kania – Pałac Młodzieży w Tarnowie, prezentując licznie zebranej publiczności wiele romantycznych i nastrojowych piosenek. Uczestnicy tego niezwykłego koncertu wielkimi brawami podziękowali Łucji i wszystkim wykonawcom za miłe chwile i „ucztę artystyczną”.

Na zakończenie XVIII Tarnowskiego Przeglądu Piosenek o Miłości, Stanisław Olszówka – prezes TPP”SERCE” oraz Joanna Przygoda – opiekun Koła Wolontariuszy SP 24 – podziękowali Wolontariuszom za pomoc przy realizacji  Przeglądu, oraz wręczyli  okolicznościowe wyróżnienia dla zaproszonych gości za twórczą pracę  na rzecz dzieci i młodzieży.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim którzy  udzielili wsparcia przy realizacji

XVIII Tarnowskiego Dnia Zakochanych. Na szczególne wyróżnienie zasłużyli : Dyrekcja SP 24 -Gimnazjum nr 2 w Tarnowie, III LO, Pałac Młodzieży, MCDN-ODN, UPS, Firma „KWANT”, Tarnowski Teatr im. L. Solskiego, Drukarnia „GAMA”- Ewa Filipów,Drukarnia Cyfrowa  DCTF -Tadeusz Filipów, Drukarnia XeroExpress -Sebastian Nowak oraz PP Wioletta Kania, Jerzy Przystupa, Tadeusz Szczeklik,  Piotr Olszówka, Andrzej Krzyczmonik Małgorzata Boruch, oraz Marek Krakowiak

Fot. Robert Czerwiński

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>