Menu

Imperfekcja Barbary Kędzior

TUCHÓW. Miejska Biblioteka Publiczne w Tuchowie gości pierwszą w tym roku wystawę malarską. Kontynuując rozpoczętą przed kilku laty tradycję, zaprosiła do swojej Galerii „Obok” do pokazania swoich prac Barbarę Kędzior, mieszkankę Burzyna.

Autorka wystawy prezentuje swoje prace pierwszy raz czyli jest to jej debiut.

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>