Menu

Trzeci obraz „Okruch wdzięczności” dla Centrum Wolontariatu „Empatia”

5 stycznia 2018 r. Prezes Fundacji „Kromka Chleba” Anna Czech uhonorowała już po raz trzeci Centrum Wolontariatu „Empatia” obrazem „Okruch wdzięczności”. Jest to najwyższe wyróżnienie przyznawane za duże wsparcie finansowe na rzecz budowy tarnowskiego Hospicjum „Via Spei”.

Pierwsza nagroda za wpłatę 100 000 zł trafiła do „Empatii” w październiku 2014, druga w maju 2016, a trzecia w styczniu 2018 r. Wolontariusze podczas wielu akcji charytatywnych na terenie sklepów, szkół i przedszkoli oraz na placach przykościelnych zdołali uzbierać już 300 000 zł.

Nagrodę w imieniu wszystkich zaangażowanych w wolontariat odebrała Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Ogrodniczych w Tarnowie – Alicja Czerwińska-Franek: „Nagroda odbierana po raz trzeci cieszy jeszcze bardziej, ponieważ udowadnia, że praca wolontariuszy nie była jednorazowym zrywem, a jest długofalowym działaniem. Pracujemy nie dla nagród. Jesteśmy przekonani, że angażujemy się w słuszną sprawę. Ważnym jest również, aby młodzież potrafiła być otwarta na ludzkie potrzeby i chętnie pomagała”. Nie zabrakło podziękowań dla wszystkich opiekunów i koordynatorów wolontariatu, z których największą, bo aż 50-cioosobową grupę tworzą nauczyciele z „Ogrodnika”.

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>