Menu

Opłatek w wojewody

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju, życzenia opłatkowe i tradycyjne kolędy – tak wyglądało Spotkanie  Samorządowe Opłatkowe Subregionu Tarnowskiego.

W auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Delegatura w Tarnowie, 19 grudnia 2017 zgromadzili się przedstawicieli parlamentu, służb konsularnych, służb mundurowych oraz pracowników instytucji publicznych subregionu tarnowskiego, samorządowcy z subregionu, sołtysi, wójtowie i burmistrzowie, zaproszeni aktywiści pracujący na rzecz społeczności, przedstawiciele mniejszości religijnych,  pracownicy związani z ośrodkami sztuki i promocji regionu i wielu innych – by tradycyjnie spotkać się i podzielić opłatkiem.

Więcej w papierowym wydaniu MiL w Twoim kiosku!

rzekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju, życzenia opłatkowe i tradycyjne kolędy – tak wyglądało Spotkanie Samorządowe Opłatkowe Subregionu Tarnowskiego.

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>