Menu

Droga Przez błonie w stronę Buczyny w remoncie

Dobiegają końca prace związane z odbudową drogi gminnej K250020 „Przez błonie w stronę Buczyny” w Przyborowie. Roboty prowadzone są na 730-metrowym odcinku drogi, a ich zakres obejmuje remont przepustów, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, oczyszczenie rowów z namułu, wyprofilowanie dna i skarp, wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz wyrównanie i uzupełnienie poboczy klińcem kamiennym. Wartość prowadzonych robót zamyka się kwotą 220 tysięcy 97 złotych.

Dzięki dotacji, jaką pozyskaliśmy początkiem listopada z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji możliwa jest kontynuacja prac związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w naszym przypadku podtopień i powodzi z 2010 i 2011 roku. Droga „Przez błonie w stronę Buczyny” jest jedną z tych, które pilnie wymagały remontu i modernizacji. Roboty dobiegają końca, a droga na pełnym odcinku zyskała nową nawierzchnię bitumiczną. To z pewnością dobra wiadomość dla mieszkańców tej części Przyborowa – komentuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Przypomnijmy, że gmina Borzęcin pozyskała dotację z budżetu państwa w wysokości 550 000 złotych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych. W ramach dotacji przewidziano remont czterech dróg, w trzech miejscowościach gminy: Bielcza, Borzęcin Górny i Przyborów. Łączny koszt realizacji zadania wraz z wkładem własnym gminy zamyka się kwotą blisko 700 tysięcy złotych.

 

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>