Menu

Tuchowskie cmentarze bez kwesty

Szkoda, że nowe władze Towarzystwa zrezygnowały z tradycyjnej kwesty przeznaczonej na renowację Starego Cmentarza. To, że wyniki tej kwesty nie były imponujące to nie powód, aby z niej rezygnować, bo kwesta była dowodem troski o materialne pozostałości historii Tuchowa. Wprawdzie TMT  zaprosiło chętnych do wpłacania datków na ten cel na podane konto, ale przewidywane wyniki nie napawają optymizmem. Tekst Stanisława Jaworskiego w Tygodniku Miasto i Ludzie, w Twoim kiosku.

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>