Menu

Jubileusz Szkoły – ZSOiZ Ciężkowice

Deklarując wolę uczestnictwa w Balu ABSOLWENTA prosimy o potwierdzenie przybycia wpłacając w sekretariacie szkoły lub na konto Rady Rodziców ZSOiZ im. I. J. Paderewskiego w Ciężkowicach kwotę 60 zł od osoby z dopiskiem „Bal Absolwentów – (imię i nazwisko osoby)„.

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>