Menu

Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo!

Piesi i rowerzyści to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Jest to też grupa najbardziej narażona na tragiczne konsekwencje wypadków drogowych. W uniknięciu zagrożeń pomaga używanie elementów odblaskowych po zmroku.

Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drodze, są dla Tarnowskiej Fundacji Dobrosąsiedzkiej Współpracy, jednym z celów nadrzędnych. W związku z tym, rokrocznie przekazujemy określoną pulę odblasków, zarówno służbom działającym na rzecz poprawy bezpieczeństwa, do szkół, placówek opiekuńczo- wychowawczych, jak i bezpośrednio- osobom fizycznym.
Wiążemy nadzieję, iż przekazane odblaski przyczynią się do lepszej widoczności mieszkańców Powiatu Tarnowskiego na drodze.

Zarząd Tarnowskiej Fundacji
Dobrosąsiedzkiej Współpracy

Więcej wiadomości w Magazynie Miasto i Ludzie w Twoim kiosku

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>