Menu

Nocna pomoc lekarska tylko w szpitalach

Na skutek decyzji Sejmu, który przyjął ustawę o zmianach w systemie świadczenia opieki zdrowotnej, trzy tarnowskie przychodnie przestaną od 1 października prowadzić całodobową opiekę medyczną.

Zgodnie z ustawą pomocy lekarskiej w godzinach wieczornych, nocnych i w święta będą udzielały wyłącznie oba tarnowskie szpitale. Monity samorządowych władz w tej sprawie nie zostały uwzględnione.

Nocna i świąteczna opieka medyczna, wykonywana w warunkach ambulatoryjnych, udzielana jest pacjentom w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, w dni powszednie po godzinie 18.00 oraz w soboty, niedziele i w dni ustawowo wolne od pracy. Do tej pory realizowały ją Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o. o., Centrum Medyczne KOL-MED SPZOZ i Miejska Przychodnia Lekarska Nr IV NZOZ Sp. z o. o.. Od 1 października całodobową opiekę medyczną świadczyć będą Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika przy ulicy Szpitalnej 12 i Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza przy ulicy Lwowskiej 178 A.

Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela, poprosił Narodowy Fundusz Zdrowia o utrzymanie całodobowej pomocy lekarskiej w Mościckim Centrum Medycznym, które w jej ramach w 2016 roku udzieliło ponad 13 tysięcy świadczeń, nie tylko mieszkańcom Tarnowa, ale również Wierzchosławic (ponad 1300) i Radłowa (ponad 900). W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku takich świadczeń było już ponad sześć tysięcy.

– Osiedla Mościce oraz Koszyce należą do grupy tarnowskich osiedli o najwyższym udziale seniorów w strukturze zamieszkującej ludności. Jednocześnie są to osiedla najbardziej oddalone od obu szpitali – tłumaczył prezydent w piśmie przesłanym do dyrekcji Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. Prezydent argumentował również, że utrzymanie nocnej i świątecznej opieki medycznej w MCM pozwoli na równomierne pokrycie Tarnowa dostępem do tych świadczeń i umożliwi zachowanie na niepogorszonym poziomie stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców miasta i pobliskich gmin. NFZ odmówił, powołując się na zapisy ustawy.

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>