Menu

Lwów w ratuszu

Od 28 sierpnia w tarnowskim muzeum będziemy mogli oglądać wystawę „Lwów w grafice” ze zbiorów Lwowskiego Muzeum Historycznego. Wernisaż rozpocznie się o godz. 18:00 w Ratuszu. Wystawa będzie czynna do 16 września.

Ta wyjątkowa ekspozycja to 80 prac graficznych, malarskich i rysunkowych przedstawiających Lwów od 1618 do 1934 roku.  Twórcami dzieł jest ponad 40 znanych malarzy i grafików reprezentujących różne szkoły i środowiska europejskie, są wśród nich także polscy artyści. Między innymi zobaczymy prace Abrahama Hogenberga, Aurelio Passarottiego, Karola Auera, Teofila Czyszkowskiego, Macieja Bogusza Stęczyńskiego, Tadeusza Rybkowskiego czy  Janusza Wesołowskiego.

Dzięki nim możemy odbyć sentymentalną podróż przez wieki, podczas której odkrywać będziemy niezwykłe miejsca Lwowa. Część z nich dziś już nie istnieje lub zmieniła swój wygląd. Większość przetrwała, wzbudzając zachwyt różnorodną, często kilkusetletnią architekturą wysokiej klasy. Wystawa oddaje niezwykły klimat i atmosferę miasta oraz podkreśla jego wyjątkowość. Patronat honorowy nad wystawą objął Oleh Mandiuk, Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie.

Wystawa jest praktyczną realizacją porozumienia o współpracy miedzy Muzeum Okręgowym w Tarnowie a Muzeum Historii Miasta Lwowa. W ramach tej współpracy planuje się nie tylko wymianę wystaw i wzajemne udostępnianie zbiorów, ale także spotkania muzealników i wymianę doświadczeń. Pracownicy różnych działów – historycy, archeolodzy, edukatorzy – będą szukać pomysłów m.in. na prezentację wydarzeń i postaci historycznych związanych zarówno z Polską, jak i z Ukrainą. Wspólnych wątków nie brakuje. Przykładowo Tarnów był siedzibą rządu Symona Petruli i już w 2020 roku obchodzić będziemy 100. rocznicę pobytu ukraińskiego rządu w Tarnowie.

fot. Muzeum Okręgowe w Tarnowie -„Katedra ormiańska we Lwowie”

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>