Menu

Galopem do sukcesu – lekcje jazdy konnej

Zapraszamy do udziału w projekcie „Galopem do sukcesu – lekcje jazdy konnej”.

Nasze stowarzyszenie rozpoczyna realizacje projektu wybranego w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego – „Galopem do sukcesu – lekcje jazdy konnej”, którego celem jest aktywizacja sportowa oraz popularyzacja sportu wśród młodego pokolenia, poprzez organizacje dla dzieci z powiatu tarnowskiego, nieodpłatnych lekcji jazdy konnej. Zajęcia będą jednocześnie pełnić istotną funkcję profilaktyki prozdrowotnej i pobudzania świadomości w zakresie zdrowego trybu życia, jak i aktywnego spędzania czasu wolnego.

Projekt polega na przeprowadzeniu bezpłatnej nauki jazdy konnej dla 80 dzieci ze szkół podstawowych z klas IV-VI z powiatu tarnowskiego, w tym głównie z terenu gminy Lisia Góra. Każde dziecko zakwalifikowane do projektu uczestniczyć będzie w 18 godzinnym kursie nauki jazdy konnej, zajęcia odbywać się będą minimum raz w tygodniu. Wszyscy uczestnicy projektu objęci będą dodatkowym ubezpieczeniem w ramach zajęć, zostanie również zapewniony bezpłatny dojazd oraz opieka.

Zajęcia przeprowadzone będą na terenie gminy Lisia Góra w Ośrodku Western Riding Training Center Furioso w Starych Żukowicach.
Wkrótce udostępniony zostanie regulamin rekrutacji.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Galopem do sukcesu – lekcje jazdy konnej”. W dniu dzisiejszym w siedzibie Urzędu Gminy Lisia Góra, pokój nr 24 rozpoczęła się rekrutacja uczestników do projektu. Zgodnie z regulaminem proces rekrutacji będzie trwał od 02.06.2017 r. do 05.06.2017 r. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób jednorazowy.

O udziale uczestnika w projekcie decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń, z tym że pierwszeństwo w zapisie będą miały dzieci zamieszkałe na terenie gminy Lisia Góra. W przypadku zgłoszenia chęci udziału w projekcie uczestnika z poza gminy Lisia Góra ,zostanie on umieszczony na liście rezerwowej, a jego udział w projekcie będzie możliwy jeżeli po zakończeniu rekrutacji ilość zgłoszonych uczestników z gminy Lisia Góra będzie mniejsza niż 80.

Zgłaszając uczestnika projektu należy dołączyć zgodę prawnego opiekuna dziecka oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych.

Deklaracja udziału w projekcie.

„Zadanie jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego”

 

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>