Menu

Sami Swoi z pasją i humorem

Stowarzyszenie Klub Seniora „Sami Swoi” w Oleśnie otrzymało dotację  w wysokości 5000 zł na realizację operacji „Sami Swoi” z pasją i humorem w ramach Programu FIO – Małopolska Lokalnie. „Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Województwa Małopolskiego i Gminy Kraków.

Operatorem dla subregionu obejmującego powiaty: krakowski, olkuski, miechowski, proszowicki, dąbrowski, chrzanowski, oświęcimski jest Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze. Operacja realizowana będzie w II etapach. Pierwszy obejmie zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności statutowej, zwłaszcza w sferze działań kulturalnych oraz aktywizujących i integrujących środowisko lokalne i senioralne. Zakupione zostanie wyposażenie sceniczne, w tym elementy sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego.

Z kolei w ramach II etapu realizacji Projektu przygotowany zostanie nowy spektakl kabaretowy, którego premiera zaplanowana została na listopad 2017 r. w ramach uroczystego podsumowania zadania.
Nasze Stowarzyszenie zgłosiło także swój udział w plebiscycie na NAJLEPSZĄ INICJATYWĘ. W tym roku po raz pierwszy mieszkańcy Małopolski zdecydują o najlepszej zrealizowanej inicjatywie w ramach Programu FIO Małopolska Lokalnie. Dlatego prosimy o śledzenie naszych poczynań, a w odpowiednim momencie  oddanie głosu na „Samych Swoich” z pasją i humorem  z Olesna.

 

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>