Menu

Powiatowe obchody Święta Policji w Szerzynach

29.07.2017 roku w Szerzynach odbyły się powiatowe obchody Święta Policji z udziałem p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Roberta Strzeleckiego oraz I Wicewojewody Małopolskiego Józefa Gawrona. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń, medali i awansów na wyższe stopnie zasłużonym policjantom.

Tegoroczne obchody Święta Policji w garnizonie tarnowskim miały miejsce w Szerzynach. To tu chwilę wcześniej uroczyście otwarty został Posterunek Policji, a klucze do niego wręczył kierownikowi I Wicewojewoda Małopolski – Józef Gawron.

Uroczysty apel z okazji 98. rocznicy powstania Policji odbył się 29 lipca br. o godz. 12.00 na Małym Rynku w Szerzynach. Na uroczystość przybył insp. Robert Strzelecki p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. W apelu oprócz kierownictwa tarnowskiego garnizonu, a także przełożonych odznaczanych policjantów, udział wzięli I wicewojewoda małopolski Józef Gawron, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Józefa Szczurek-Żelazko. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz innych służb mundurowych i instytucji współpracujących z Policją. Współgospodarzem uroczystości był Wójt Gminy Szerzyny – Grzegorz Gotfryd.

Następnie rozpoczął się najważniejszym punkt apelu – wręczenie odznaczeń, medali i awansów na wyższe stopnie zasłużonym policjantom. W imieniu Prezydenta RP I wicewojewoda małopolski Józef Gawron wraz z insp. Robertem Strzeleckim i mł. insp. Mariuszem Dymurą odznaczyli Srebrnymi i Brązowymi Medalami Za Długoletnią Służbę, a w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – insp. Robert Strzelecki i mł. insp. Mariusz Dymura odznaczyli brązową Odznaką Zasłużony Policjant policjantów tarnowskiego garnizonu Policji.

W tym roku różnego rodzaju odznaczenia i medale otrzymało 13 policjantów służących na co dzień w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie.

Insp. Robert Strzelecki p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie wraz z mł. insp. Mariuszem Dymurą Komendantem Miejskim Policji w Tarnowie wręczył akty mianowania na wyższe stopnie służbowe tarnowskim funkcjonariuszom.

W trakcie uroczystości medalami Za Zasługi dla Policji uhonorowani zostali Marcin Kiwior – Wójt Gminy Skrzyszów (srebrny), Dawid Chrobak – Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, oraz Marek Karaś – Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski (obaj brązowy). Medale przypiął p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robert Strzelecki oraz Komendant Miejski Policji w Tarnowie mł. insp. Mariusz Dymura.

Na zakończenie przemówił I Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, który podziękował policjantom za pełną oddania służbę, odczytano list skierowany do uczestników uroczystości przez Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Stanisława Sorysa. Kolejno głos zabrali Józefa Szczurek-Żelazko – sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Roman Łucarz – starosta tarnowski, diecezjalny duszpasterz i kapelan policji ks. prof. Stanisław Sojka. Następnie życzenia policjantom garnizonu tarnowskiego złożył insp. Robert Strzelecki p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, podkreślając bardzo dobrą pracę.

Apel uświetniła orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurowej z kapelmistrzem i tamburmajorem Piotrem Dudą. Uroczystościom towarzyszył poczet sztandarowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Obchody powiatowe Święta Policji cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy Szerzyny, którzy licznie przybyli na tą uroczystość. Goście mieli okazję odwiedzić namioty z ekspozycjami – sprzętem policyjnym oraz materiałami edukacyjnymi. Dla najmłodszych przygotowano liczne atrakcje, w czasie których policjanci Wydziału Ruchu Drogowego oraz Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie promowali bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku w domu i nad wodą.

Więcej wiadomości w Magazynie Miasto i Ludzie w Twoim kiosku

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>