Menu

Powiat Brzeski – realizuje Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych

Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Powiat Brzeski – Starostwo Powiatowe w Brzesku oraz Dyrekcja i Zespół Realizatora Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie serdecznie zapraszają dzieci z 5 gmin powiatu brzeskiego do udziału w Programie zdrowotnym dotyczącym profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce w 2017 r.

Szczepienia w powiecie brzeskim realizują:

1)      w gminie Brzesko

Realizator: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Brzesku, ul. T. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko,

·         Miejsce wykonywania szczepień: Poradnia Dziecięca w Brzesku,  ul. T. Kościuszki 68.

Tel. 14 662 11 68;  14  662 13 16.

Szczepienia będą realizowane w dniach: poniedziałek 8.00 – 13.00 oraz 15.00 – 16.00, wtorek, piątek 8.00 – 13.00, środa 8.00 – 18.00, czwartek 8.00 – 14.00

·         Miejsce wykonywania szczepień: Poradnia Lekarza Rodzinnego w Ośrodku Zdrowia w Jadownikach, ul. Środkowa 2.

Tel. 14 663 05 33,

Szczepienia będą realizowane w dniach: poniedziałek, czwartek 11.25 – 17.00, wtorek, środa, piątek 8.00 – 13.00.

2)      w gminie Dębno

    Realizator: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Brzesku, ul. T. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko,

·         Miejsce wykonywania szczepień: Ośrodek Zdrowia w Woli Dębińskiej 172.

Tel. 14 665 85 64

 Szczepienia będą realizowane w dniach: . wtorek 8.00 – 15.00, środa 12.00 – 18.00 oraz czwartek 8.00 – 15.00.

3)      w gminie Czchów

Realizator: „Dariusz Drożdż „DARMED” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czchowie, ul. Sądecka 183, 32-860 Czchów.

·         Miejsce wykonywania szczepień: NZOZ Czchów ul. Sądecka 183.

Tel. 14 684 30 90.

Szczepienia będą realizowane w dniach: wtorek 13.00 -15.00; czwartek 15.00 -17.00; piątek 13.00-15.00, w sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość ustalenia innego dnia.

4)      w gminie Gnojnik

Realizator: NZOZ „Centrum Medycyny Rodzinnej” s.c. Ewa Cierniak – Lambert, Małgorzata Lambert, Justyna Bakalarz Gnojnik 537, 32-864 Gnojnik

·         Miejsce wykonywania szczepień: NZOZ „Centrum Medycyny Rodzinnej” Gnojnik 537.

Tel. 14 686 99 65.

Szczepienia będą realizowane w dniach: wtorek 8.00-11.00; 16.00-18.00; środa 16.00-18.00; czwartek 12.00-16.00; piątek 10.00-12.00.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Brzesku, ul. T. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko – umowa podwykonawcza.

·         Miejsce wykonywania świadczeń: Ośrodek Zdrowia w Uszwi 20.

Tel.  14 664 81 28.

Szczepienia będą realizowane w dniach: wtorek 8.00-13.00;  czwartek 14:00-18.00.

5)      w gminie Iwkowa

Realizator: Halina Szczerbińska „MEDYK” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą
w Iwkowej 458, 32-861 Iwkowa.

·         Miejsce wykonywania szczepień: NZOZ „MEDYK”, Iwkowa 458, 32-861 Iwkowa

Tel. 14 68 44 310.

Szczepienia będą realizowane w dniach: tj. wtorek 11.00 – 13.00 oraz czwartek 16.00-17.00.

Szczegóły programu oraz warunki uczestnictwa:

Szczepienia obejmują dzieci urodzone w latach 2014-2016 (które nie ukończyły 3 lat).
Program będzie realizowany do wyczerpania szczepionek  lub do 30.11.2017 r.
W razie pytań prosimy o kontakt ze Starostwem Powiatowym w Brzesku od poniedziałku
do piątku, w godz. 7:30 -15:30 pod numerem telefonu 14 663 13 64.
Ostatecznej kwalifikacji do szczepienia dokonuje lekarz. Każde szczepienie przeprowadzone będzie po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów dziecka. W dniu ustalonego szczepienia rodzic/opiekun prawny powinien zgłosić się z książeczką zdrowia dziecka. Dzieci zameldowane na terenie ww., a zadeklarowane do innego lekarza POZ poza wskazanymi wyżej także mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień p/pneumokokom.

http://www.profilaktykawmalopolsce.pl/szczepienia-ochronne/szczepienia-przeciwko-pneumokokom/item/1349-malopolska-za-szczepi-dzieci

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>