Menu

Nowe nazwy ulic i osiedla

Na wczorajszej sesji, Rada Miejska w Tarnowie podjęła uchwałę o zmianie nazw ośmiu ulic i jednego osiedla. Konieczność wprowadzenia tych zmian spowodowana jest ustawą dekomunizacyjną, zakazującą propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego.

Za zmianami było 17 radnych, czterech zagłosowało przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. We wcześniejszym głosowaniu przepadł wniosek radnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Jakuba Kwaśnego o wykreślenie z uchwały zmian dotyczących nazw ulicy Mariana Buczka i Osiedla 25-lecia PRL. – Rada Osiedla Grabówka jednomyślnie podjęła uchwałę sprzeciwiającą się zmianie nazwy Osiedla 25-lecia PRL na jakąkolwiek. Uważam, że w tym konkretnym punkcie, zmiana, to jest daleko idąca nadinterpretacja ustawy dekomunizacyjnej. Pięćdziesięciu lat historii naszego kraju nie da się wymazać, toteż Rada Miasta nie powinna podejmować, szczególnie wbrew mieszkańcom tego osiedla, takiej zmiany – argumentował radny Kwaśny. Za jego wnioskiem głosowało sześciu radnych, 14 było przeciw, a dwoje wstrzymało się od głosowania.

Lista zmian nazw ulic i osiedla

ulica Aleksandra Waszkiewicza na ulicę Majora Władysława Raginisa
ulica Franciszka Zubrzyckiego na ulicę Generała Stanisława Skalskiego
ulica Bolesława Kowalskiego na ulicę Krzysztofa  Kamila Baczyńskiego
ulica Stanisława Ziaji na ulicę Józefa Małeckiego
ulica Mariana Buczka na ul. Kresową
ulica Mariana Szenwalda na ulicę Świętej Faustyny
ulica Wincentego Rzymowskiego na ulicę Kazimierza Wierzyńskiego
ulica Władysława Hibnera na ulicę Generała Michała Tokarzewskiego
Osiedle 25-lecia PRL na Osiedle Niepodległości

Więcej wiadomości w Magazynie Miasto i Ludzie w Twoim kiosku

 

Komentarze ( 1 )

  • rewers

    I za to biorą pieniądze. TO jest kpina, Tarnów od 20 lat ma samych marnych zarządców i radnych, dlatego jest jak jest. Miasto starzejących się ludzi, z atrakcjami godnymi obywatela lat 70tych ubiegłego wieku. Jeszcze kilka lat i 100 tys. mieszkancow stanie sie faktem.

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>