Menu

Jubileusz 25-lecia Zespołu Borzęckie Słowiki

W niedzielę 28 maja Zespół Borzęckie Słowiki funkcjonujący przy Publiczne Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dolnym świętował Jubileusz 25 – lecia. Organizatorami Jubileuszu byli : Wójt Gminy Borzecin Pan Janusz Kwaśniak, Gminy Ośrodek Kultury w Borzęcinie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzecinie Dolnym oraz Parafia w Borzecinie Dolnym.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele Parafialnym Najświętszej Maryi Królowej Polski w Borzęcinie Dolnym. Podczas Mszy dziękowano Bogu i Matce Najświętszej za 25 lat istnienia chóru. Po Mszy wszyscy udali się do Domu Strażaka, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Licznie zgromadzonych absolwentów i wszystkich zaproszonych gości przywitała Cecylia Czaja założycielka i opiekunka Borzęckich Słowików.

Wśród absolwentów zespołu są osoby, których dzieci odziedziczyły talent muzyczny i przejęły inicjatywę udziału w zespole. Ogromnie cieszy mnie, że mogę dzielić się pasją do muzyki z uczniami a przez to rozwijać członków Zespołu na różnorodnych płaszczyznach. W ciągu tych 25 lat zdarzały się w moim życiu różne chwile, zarówno radosne jak i bardzo trudne, jednak praca z dziećmi w dziedzinie muzyki zawsze dawała mi wielka radość a sami chórzyści widząc, że jestem w ciężkiej sytuacji nie zostawiali mnie nawet na chwilę. Mobilizowali do dalszej pracy, tak jak ja czyniłam to wcześniej. W swoim dorobku artystycznym mamy wspólne osiągnięcia, które są motorem do dalszych działań – powiedziała witając  zebranych Cecylia Czaja.

 Na uroczystość przybyli Wójt Gminy Borzęcin Pan Janusz Kwaśniak, Dyrektor Tarnowskie Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie Pan Artur Puciłowski, Radny Województwa Małopolskiego Pan Adam Kwaśniak, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie Pan Piotr Kania, Przewodniczący Rady Gminy Borzęcin Pan Czesław Małek, dyrektorzy szkół, przedszkoli  i instytucji Gminy Borzęcin, Sołtysi Borzęcina Dolnego i Jagniówki, Ksiądz Proboszcz Marek Obrzut, Ksiądz Wojciech Wątroba, absolwenci zespołu Borzęckie Słowiki, Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna wraz z pracownikami Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dolnym,  sponsorzy uroczystości i zaproszeni goście.

Po powitaniu wszyscy uczestnicy Jubileuszu zostali ugoszczeni obiadem przygotowanym na tę okoliczność. Następnie wystąpił Zespół Borzęckie Słowiki i zaprezentował część artystyczną zawierającą rys historyczny zespołu. Dzieci wykonały kilkanaście pieśni i piosenek, które były śpiewane przez chór podczas tych wszystkich lat. Następnie przyszedł czas na wystąpienia gości. Głos zabrał Pan Wójt Gminy Borzęcin, który gratulował Słowikom tak pięknego Jubileuszu i wraz z Panem Piotrem Kanią i Czesławem Małkiem wręczyli na ręce założycielki zespołu piękny grawer dla Słowików na tę okoliczność. W kolejnej części uroczystości głos zabrał Pan Adam Kwaśniak, który w imieniu własnym i Marszałka Województwa Małopolskiego przekazał Borzęckim Słowikom na ręce Cecylii Czaja medal „POLONIA  MINOR” za szerzenie kultury i tradycji w gminnie, powiecie,  województwie oraz na arenie ogólnopolskiej. Po przedstawicielach gminy wystąpił  Pan Artur Puciłowski, który złożył gratulacje i imieniu własnym i Małopolskiego Kuratora Oświaty. Jak powiedział  – aby tworzyć Zespół przez ćwierć wieku potrzeba odpowiednich ludzi z pasją. Ważne są rzeczy materialne jednak najważniejsza jest pasja, ludzie i to co ich łączy.. Gratulacje dla zespołu popłynęły także od przedstawicieli Rady Rodziców, którzy wręczyli założycielce kosz z 25 różami oraz podziękowanie w formie pamiątki wraz ze zdjęciem Zespołu. Wystąpił również miejscowy historyk Pan Lucjan Kołodziejski, który jest autorem książki  – „Te Deum Laudamus – 80 lat Parafii NMP Królowej Polski w Borzęcinie Dolnym „. Jeden z  jej rozdziałów zawiera historię zespołu wraz z licznymi fotografiami.

Po wystąpieniach gości przyszedł czas na wspólne śpiewy wraz z przedstawicielką zespołu. Wszyscy zebrani otrzymali pamiątkowy album wydany na tę okoliczność w którym zostały zawarte najważniejsze informacje o zespole, zdjęcia z przebiegu 25 lat działalności oraz utwory muzyczny do wspólnego śpiewu. Zgromadzonych na Jubileuszu połączyła muzyka i śpiewając poszczególne utwory stworzyli jeden wielki chór.

Kocham muzykę , która towarzyszyła mi od najmłodszych lat. Już jako mała dziewczynka marzyłam aby zostać nauczycielką oraz by szerzyć muzykę. Dziś dziękuje Bogu, że pozwolił mi realizować swoje marzenia przez te wszystkie lata. Szerzenie kultury, przekazywanie wartości patriotycznych i chrześcijańskich kolejnym pokoleniom oraz prezentacja dorobku artystycznego w szkole, miejscowości, gminie i regionie to jeden z celów działalności zespołu. Dzieci uczęszczając na zajęcia nie tylko rozwijają swoje umiejętności muzyczne ale również pokonują tremę w relacjach z publicznością, uczą się współpracy w grupie, samodyscypliny i odpowiedzialności za wspólne prezentacje. Borzęckie Słowiki mają w swym dorobku artystycznym  liczne osiągnięcia do których należą między innymi  statuetki z Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Borzęcinie, Muszle Świętego Jakuba z Powiatowego Konkursu w Brzesku, puchary w Festiwalu Artystycznego w Tarnowie. W 2007 roku  uczestniczyliśmy w ogólnopolskim konkursie „Szkoła z tradycją” , w którym zajęliśmy drugie miejsce. Do cennych pamiątek chóru należą dwa listy od Jana Pawła II z błogosławieństwem dla Zespołu i całej społeczności Borzęcina Dolnego, które otrzymaliśmy po przesłaniu do Watykanu Koncertów z okazji 25 i 26 rocznicy Pontyfikatu. Bardzo cieszę się, że Jubileusz 25-lecia istnienia zespołu świętowała wraz z nami  tak liczna rzesza zgromadzonych gości. Wszystkim serdecznie dziękuję za przybyciemówi na podsumowanie Cecylia Czaja.

Dodaj komentarz

Możesz użyć znaczników HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>